Vacoas : Sneha 16 An “Li propoz mwa pou sorti ansam yer, azordi li dir li anvi mwa”

Sneha, 16 an ek abit Vacoas, inn konfie ki enn ‘kamarad’ ki li kone depi enn bon letan inn propoz pou sorti avek li. Pa finn mem gengn 2 zour, ‘kamarad’-la, enn denome Kartikl ek 18 an, inn propoz pou fer lamour avek li. Li rakont nou…

Sneha inn mal dizer sa. Li ti ena konfians avek so ‘kamarad’ ek linn kontan kan Kartik inn propoz pou sorti ansam. “Sa fer 4 an mo konn li. Li enn bon garson ki tou letan ti respekte mwa. Me apre ki linn kone monn kase avek mo ex, linn soutenir mwa boukou,” Sneha dir.
Nou interlokitris inn desid pou piblie sa problem-la pou alert bann zenn tifi. “Ena dimoun kapav bon kamarad avek twa. Me kan zot kone ki nou finn gengn problem dan nou relasion avek kopin, zot montre zot soufrans ek soutyin. Kartik inn mem dir mwa kapav mo ex-kopin pa ti vo pou mwa ek mo pou gengn pli bon ki li. So landimin li propoz pou sorti avek mwa,” Sneha azoute.
Nou viktim dir li nepli fer konfians avek bann ‘kamarad’ parey ek li met an gard bann lezot tifi so laz. “Sa laz-la nou ankor imatir ek mo aksepte. Me monn res bet kouma li kapav propoz pou sorti avek mwa malgre 4 an ki li konn mwa ek zis kan monn kase avek mo lom. Monn soke kan linn dir ki li anvi mwa kan monn aksepte sorti ar li. Lerla monn realize li anvi profit de mwa,” Sneha rakonte.

Kartik enn etidian parey kouma Sneha. Zamen li finn propoz Sneha pou sorti ansam, me zis apre ki linn kase avek so kopin, linn raprose. Sneha pa tro sir si li sinser ou pe profit sa sitiasion-la. Nou finn konsey Sneha pou res lwin ek kone ki pou fer paski 4 an zot ti kamarad. Li posib ki Kartik anvi profit so febles ek riptir avek so ex.
“Kartik inn deza dir mwa li ena so kopinn me kan monn rakont li mo problem resaman, linn dir mwa ki li osi linn kase ek pena kopinn. Li dir ki depi tou letan li ti kontan mwa ek pa fam ki avek li-la. Ek pa zis , mo espere zot konpran. Mo pa enn tifi ninport ek sa inn boulvers mwa ziska mo nepli ena konfians lor bann kamarad garson. Ki zot konsey mwa. Mersi zot tou. Pa blie met enn komanter  ek mo pou lir diskretman,” Sneha azoute.