Tantativ Anpwazonnman : Rezilta Analiz Forensic Science Laboratoy Deor

Kisann-la inn kapav fer enn akt parey ? Ki zot motivasion deryer sa ? Se samem ki lapolis pe rod kone. Plizir boutey zi inn sezi pandan pelrinaz pou fet Maha Shivratree ek inn soumet pou fer bann lexamin yer, Dimans le 11 Fevrie. Bann rezilta pann tarde pou vini.

An efe, Forensic Science Laboratory depi Reduit inn konfirm prezans bann prodwi simik, ladan ena pestisid, erbisid ek petrol. Central Criminal Investigation Department (CCID) inn pran sa lanket-la dan lamin.

Onivo gouvernman, sa zafer-la pe pran serye ek bann eleman National Security Service (NSS) ek Field Intelligence Office inn mobilize pou elisid sa zafer-la. Lapolis pe vizionn diferan kamera sirveyans pre kot bann plas ti kit sa bann boutey zi-la. Zot espere ki bann zimaz livre zot bann repons.