Quatre-Bornes : Moman Sachin Trouv So Madam Dan Lebra Enn Lot Zom

Mo apel Sachin (prenon fiktif) ek mo ena 36 an. Azordi, sachin inn apros nou pou konfie ki finn pase dan so lavi konzigal ek kouma tou inn baskile dan enn fraksion segonn pou li.

Li dir ki so madam inn fer infidelite avek li ek inn kit li pou enn lot zom. Sachin enn zom ki drwat dan lavi ek inn fer tou pou so madam ek enn ti zanfan 8 an ki zot ena.

Sachin.

Sachin rakonte avek enn leker kase r: “Azordi mo pe viv enn soufrans kot personn pa pou konpran. Mo finn trouv mo fam dan lebra enn lot zom lor enn foto dan so portab. Sa inn fer mwa soke ek mo pann kwar mo lizie sa moman-la. Ziska zour linn dir sa avek so prop labous.”

Nou viktim dir ki so lavi nepli parey ek so madam inn konfirm bann zafer-la avek so prop labous yer. Sa inn boulvers so lavi ek so madam inn kit li inn ale. Li dimann lepep konsey ek kouma li kapav kontinie so lavi, mem sa pa pou parey.

“Azordi mo nepli manze ek travay parey. Mo nepli giny somey parey. Mo pans li ek sa malonet linn fer avek mwa, kan mo pans sa mo leker koumans bat pli for. Mo pans mo zanfan ek aster li dimann mwa divors. Enn sel kou linn fini avek mwa. Mo nepli ena lafors me mo pe pran enn gran kouraz pou fer fas sa realite-la. Me parfwa mo santi mwa feb avek mo leker kase,” Sachin dir avek enn lavwa feb.

Eski zot inn deza pass ladan ? Ki zot inn fer sinon ki zot ena pou dir Sachin ? Li dimann lepep konsey. Met enn komanter anba ek li pou lir li an anonima.