Eau-Coulée : Kat Personn Brile Grav Apre Ki Enn Pros Met Dife Dan Lakaz

Finn ena enn insandi kriminel dan enn lakaz Eau-Coulée yer apremidi, Dimans le 19 Fevrie 2018.

Kat manb enn lafami inn sibir bann brilir byen grav kan enn parmi zot bann pros inn met dife dan zot lakaz apre enn diskision.

Sispe-la, enn kontroler bis, inn arete par lapolis. Leta lasante bann viktim zize serye.