Larut Plaine-Champagne Ek Trou D’eau Douce Ferme Sa Wikenn-la

Atansion larut ferme wikenn le 7/8 Avril 2018. An efe, akoz 19e Ronde Toyota, premie eprev sanpiona nasional rali 2018 organize par Motor Racing Club (MRC), de larut pu ferme.

Premie dabor, Samdi le 7 Avril 2018, larut Plaine-Champagne (B103) (foto) pu ferme 17hr30 ziska 23hr. Li bon zot prevwar pu rant boner si zot inn al kas goyav desinn.

Apre Dimans le 8 Avril 2018, se larut ki relie Palmar ek Trou D’eau Douce (B61) ki pu rezerve pu rali pran 11hr30 ziska 16hr30. MRC indike ki bann polisye pu prezan pu asiste bann izaze larut ek asire okenn veyikil pa retruv zot lor larut pandan bann eprev.