Aksidan L’Espérance-Trébuchet : Enn Motosiklis Ant Lavi Ek Lamor

So letan lasante inspir viv inkietid. Enn abitan L’Espérance-Trébuchet retruv li dan inite swen intansif lopital SSRN, Pamplemousses. Motosiklet sa zenn zom 24 an-la inn fini so kurs kont enn kolonn elektrik yer, Dimans le 8 Avril 2018.

Aksidan-la inn prodir ver 14hr, lor larut prensipal L’Espérance-Trébuchet, pre kot Area Health Center. Kan bann lapolis Piton inn ariv sir plas, zot inn konstate motosiklet zenn zom-la ti lor koltar, apre ki li’nn tap ar kolonn elektrik. Antretan, viktim-la inn transporte lopital pu bann swen.

Lapolis Piton inn ouver enn lanket pu fer lalimier lor koz ekzak sa aksidan-la.