[Video] Grav Aksidan Cap-Malheureux : Sofer Kwense Dan Loto

Finn ariv enn grav aksidan larut azordi aswar, Merkredi le 23 Mai 2018, dan Cap-Malheureux. An efe, enn loto inn derape ek fini so kurs kont enn pie. Loto-la inn konpletman andomaze.

Dapre premie eleman lapolis, sofer veyikil-la inn blese grav ek inn res kwense pandan enn bon moman. Inn bizen servis bann sekur pu retir li andeor loto-la. Bann saper ponpie inn fer leneseser pu tir li depi loto aksidante-la. Li’nn sorti avek enn lazam kase ek bann miltip blesir.

Video :

SAMU inn transport li lopital an irzans. Lapolis inn ouver enn lanket pu konn koz ekzak sa aksidan-la.