Aksidan Bonne Terre : Enn Tipti Tifi 8 An Transporte Lopital

Enn abitant Vacoas inn transporte lopital Victoria, Candos, par SAMU. Tusala apre ki li’nn ranverse par enn motosiklet yer, Dimans le 27 Mai 2018.

Dapre premie eleman lapolis, aksidan-la inn prodir apre ki enn gran dimun ti pe travers simen. Tifi motosiklis-la, ki ena 8 an, inn osi transporte lopital kot inn donn li bann premie swen.

Lapolis inn ouver enn lanket pu konn sirkonstans ekzak sa aksidan-la.