Avortman : Enn Zenn Fam Dan Inite Swen Intansif

Enn zenn etidiant 22 an pe lite ant lavi ek lamor dan inite swen intansif lopital Dr A. G. Jeetoo depi Merkredi le 13 Juin 2018.

Li ti admet apre ki li’nn fer enn operasion delika. Dapre nu surs, etidiant-la ti konfie ar so medsen lopital ki li’nn aval Cytotec pu met enn term so groses.

Sa ka-la inn raporte avek lapolis. Kopen etidiant-la inn konvoke ek interoze par lapolis. Se enn etidian ki ena 23 an.