Plaine-Verte : Agrese Kut Sizo, Enn Etidian Retruv Li Dan ICU

So leta lasante zize serye. Enn etidian ki frekant Islamic College, 18 an, ti lor Plaine-Verte ver 18hr30 Mardi le 17 Juillet 2018 kan li’nn agrese par Jagannathsingh Jaggusing, enn resortisan indien. Sispe-la inn tir enn per sizo ek inn donn li de ku lor so lestoma, lamen, latet ek ledo.

Lopital Dr A. G. Jeetoo.

Blese grav, zenn zom-la, ki abit Plaine-Verte, inn transporte lopital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis. Li’nn admet dan inite swen intansif. Li’nn tutfwa deklare avek bann anketer ki li kapav idantifie so agreser.
Sispe-la, ki enn biznesmenn ek abit lokalte, inn arete mem zur. Li’nn mentenir dan selil polisier.
De so kote, lapolis inn ouver enn lanket pu fer lalimier lor sa zafer-la.